ÎN MULTUMIRE STÃ MÃRETIA

joi, 4 noiembrie 2010


Primiti totul cu recunostintã. Atunci vor rãmâne cu voi bucuria si iubirea. Primiti cu recunostintã grijile, problemele si suferintele voastre, atunci ele se vor îndepãrta de voi. În multumire se aflã puterea.
Multumirea dreaptã este viata pozitivã. Cine simte, gândeste si vorbeste pozitiv, acela trãieste, acela multumeste continuu. Lui îi slujesc apoi fortele pozitive ale Universului. Ele cauzeazã în oameni bucurie, dragoste, armonie, încredere si pace.
Grijile , problemele si greutãtile se duc de la el, deoarece în multumirea adevãratã nu mai este loc pentru suferintele si grijile lumii acesteia. În multumire stã mãretia. Din multumirea dreaptã rezultã încrederea în Dumnezeu, cãci El, Iegea vesnicã, le rânduieste pe toate spre mai bine.
În multumire stau deasemenea siguranta si apropierea de Dumnezeu. Siguranta si apropierea de Dumnezeu cauzeazã din nou pacea. Cine este plin de pace, acela este deasemenea si plin de iubire, el este dezinteresat. Iar apoi Spiritul lui Dumnezeu creste din interior spre exteriorul omului. Ca un trandafir rãspândeste omul plin de Dumnezeu mireasma sfântã al Vesnicului Eu Sunt.
În multumire stau speranta, mângâierea si încrederea. Toate aceste aspecte divine dãruiesc
oamenilor putere si curaj spre mai mari fapte în Spirit. Cine se aflã în Spirit si cine lasã sã activeze Spiritul prin el, acela trezeste mãretia sufletului sãu si devine întelept în Spiritul Atotputericului. Mãretia spiritualã distanteazã de omenescul- eu-de cãtre gândurile,sentimentele si dorintele egocentrice.
În multumirea dreaptã este deasemenea si linistea interioarã. În multumirea sincerã, din inimã este altruismul, care duce din nou spre linistea interioarã. Cine nu-si doreste mai mult, decât sã facã voia lui Dumnezeu,acela a devenit linistit. El a gãsit distanta fatã de lume, fatã de
gândurile si nãzuintele sale egocentrice. Fie ca linistea sã se rãspândeascã în voi si asupra voastrã! Fie ca pacea sã încingã sufletele voastre ! si fie ca Iubirea dezinteresatã sã fie puterea
activã care duce sufletele voastre spre culmi înalte, unde primesc viatã plinã de putere si o
pot transmite corpului.
Eu vã binecuvântez pe voi, ca bucuria, siguranta, încrederea, speranta si iubirea dezinteresatã sã împodobeascã fiinta voastrã.

Amin

REVELATII TRANSMISE PRIN GABRIELE DIN WURTZBURG

1 comentarii:

Anonim,  6 noiembrie 2010 la 11:36  

Un Adevar pe care vi-l doresc sa-l descoperiti in voi.

Trimiteți un comentariu


  © Blogger template Foam by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP