Iubirea si darurile Duhului Sfânt

duminică, 3 octombrie 2010


Iarăşi scriu despre iubire, pentru că sunt fascinată de iubire şi de puterea miraculoasă ascunsă în energia ei. Iubirea, un cuvânt atât de vehiculat, dar atât de misterios pentru că i se dau o multitudine de sensuri, şi asta nu întâmplător.

Iubirea e cea care crează şi însufleţeşte multe relaţii ale vieţii. Avem astfel: iubirea dintre iubiţi, dintre soţi, iubirea dintre părinţi şi copii, iubirea dintre fraţi, dintre prieteni, dintre oameni ce se cunosc mai mult sau mai puţin...

Iubirea e secretul ce pune lumea în mişcare, chiar dacă uneori nu ne dăm seama că de fapt despre iubire e vorba atunci când vrem să fim mai frumoşi, mai bogaţi, mai cunoscători, mai talentaţi, mai buni, mai posesivi, mai geloşi, mai sexi, întotdeauna căutăm conştient sau nu iubirea. În fond în mod inconştient căutăm să deschidem porţile propriului Sine, pentru că doar iubirea ne apropie de Dumnezeu. Instinctul de supraviţuire al spiritului caută să trăiască această emoţie, singura ce ne poate promite o viaţă în eternitate.

Iubirea se referă în primul rând la relaţii, dar iubirea pentru natură, pentru fiinţele necunvântătoare, ce sunt doar fraţii noştri mai mici de altfel, pentru cer, pentru Soare, pentru frunzele toamnei, e tot iubire. Însă cu greu putem avea o iubire reală pentru toate acestea dacă în suflet nu avem în primul rând iubire pentru oameni. Indiferent de relaţia ce ne leagă. Toţi am iubit mai mult sau mai puţin, dar cum să deosebim o iubire reală, de o atracţie firească, de o pasiune, de un ataşament, de compasiune, de instinctul de supraviţuire a speciei când e vorba de relaţia părinţi-copii, de dorinţa de a face bine, doar pentru a ne fi bine... Cum?

Toamna a alungat canicula verii şi va colora frunzele în splendide culori arămii. Toamna nu e doar anotimpul în care începe scoala, sau când se culeg roadele câmpului, ci este şi momentul când legătura cu trecutul şi viitorul e mai puternică, structurile karmice sunt deschise schimbării ne putem sterge durerile trecutului, ne putem deschide viitorul spre bucurie, dacă alegem să ne schimbăm în interior.

Ne putem crea un viitor minunat mult mai uşor în această perioadă a anului, doar meditând, punându-ne în ordine sufletul şi rugându-ne.

Meditând la iubire. La cea mai importantă relaţie din viaţa noastră, relaţia noastră cu iubirea.

Şi nu putem face asta decât conectaţi la realitate, la prezent, la noi şi la ceilalţi. La viaţa noastră. Dacă ne îndreptăm gândul spre toţi cunoscuţii noştri, spre toţi oamenii care ne colorează viaţa în culori frumoase sau mai cenuşii, putem să înţelegem cât de multă iubire avem în suflet. Să ne scanăm relaţiile trecând totul prin filtrul iubirii. Noi singuri, noi cu noi înşine... având ca martor numai pe Dumnezeu.

Şi totuşi cum putem afla asta, dacă nu raportându-ne la o definiţie a iubirii. Ce e iubirea? Despre iubire s-au scris tone de cărţi, de studii, s-au făcut cântece, opere şi filme, însă cea mai frumosă definiţie a iubirii este tot cea din Biblie. Pentru simplul fapt că ea reflectă adevărul despre această emoţie şi stare, care cuprinde în ea secretul vieţii veşnice.

Vă invit pe toţi cei ce doriţi şi alegeţi să meditaţi la iubire, să vă apropiaţi de Sinele vostru suprem şi de Dumnezeu, să meditaţi asupra definiţiei biblice a iubirii.

Cea mai corectă, adevărată şi frumoasă definiţie a iubirii. Unica definiţie completă şi complexă, ce se poate raporta la orice tip de iubire pământeană, indiferent de natura relaţiei, precum şi la iubirea cerească indiferent de soarta ce ne este dată.

Meditând e nevoie să vă raportaţi la ea pe voi înşivă şi implicit relaţiile cu ceilalţi ce le aveţi în prezent, fie că ei aparţin trecutului vostru fiind doar o amintire, fie că fac parte din prezent, sau sunt doar speranţa secretă a unui viitor ce vi-l doriţi aievea.

Întotdeauna când citesc acest pasaj şi fac această meditaţie, îmi dau seama că atâta timp cât suntem pe Pământ trebuie să lucrăm asupra noastră pentru a ne apropia de perfecţiunea acestui sentiment.

Meditaţi, simţiti şi vedeţi... câtă iubire aveţi pentru ei şi astfel implicit pentru voi.

Dragostea şi bunurile ei.

Cap. XIII, din scrisoarea sfântului Pavel către Corinteni – Noul Testament.„1.De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor şi dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. 2. Şi de aş avea darul poorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atât credinţă învât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am nimic nu-mi foloseşte. 4. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuişte, nu se laudă, nu se trufeşte. 5. Dragostea mu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprind de mânie, nu gândeşte răul. 6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. 7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. 8. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii, se vor desfiinţa, darul limbilor va înceta, ştiinţa se va sfârşi. 9. Pentru că în parte cunoaştem, în parte prooocim. 10. Dar când va veni ceea ce este desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. 11. Când eram copil, vorbem ca un copil, simţeam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. 12. Căci vedem acum ca prim oglindă în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. 13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea, dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.”

Iubirea este senzaţia sau starea, pentru că ea devine in suflet o stare si un mod de viată, care cu cât este mai intensă în sufletele noastre, ne apropie de Dumnezeu şi de Lumină, adică de ceea ce în Biblie e numit Duh Sfânt, în Reiki e numit ki, se mai numeşte Prana, Energie vitală, Energia divină a vieţii...

Sporindu-ne iubirea din suflet, ne putem spori şi darurile aferente Duhului Sfânt. Iar prin ele implicit bucuria vieţii. Nu mă voi strădui acum să dau eu o definiţie a acestor daruri. Au facut-o alţii într-un mod simplu şi atât de adevărat, cu mult timp înainte. Şi au făcut-o atât de frumos. Eu acum doar vă reamintesc dând un „copy-paste” după Biblie.6. Şi lucrările sunt diferite, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi. 7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folos. 8. Că unuia i se dă prin Duhul sfânt cuvânt de înţelepciune, iar altuia după acelaşi duh cuvântul cunoştinţei. 9. Şi unuia i se dă întru acelaşi Duh credinţă, iar altuia darurile videcărilor, întru acelaşi Duh. 10. Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia de a vorbi în limbi şi altuia tălmăcire. 11. Şi toate aceste le lucrează unui şi acelaşi Duh, împărţind fiecăruia, după cum voieşte.” (Corinteni, 12, 6-11)

Va doresc să dobândiţi oricare din darurile Duhului Sfânt voiţi şi să ajungeţi la Sinele vostru cel mai înalt prin iubire.


Carla von Vlad
www.lumeaspirituala.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu


  © Blogger template Foam by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP