Culorile Astrale

miercuri, 16 iunie 2010Termenul astral, atât de des întrebuinţat de către toţi ocultiştii, este greu de explicat sau definit, cu excepţia celor care au parcurs un studiu al ştiinţelor oculte. Înscopul prezentei analize, este suficient să spunem că deasupra şi dincolo de planul comunal simţului fizic, există un alt plan mai subtil, cunoscut sub denumirea de plan astral.

Fiecare fiinţă umană posedă facultatea înnăscută şi inerentă de a simţi manifestările propriului plan astral, prin extensia sau creşterea puterii simţurilor sale comune. Dar lamajoritatea persoanelor aflate în stadiul actual de dezvoltare, aceste simţuri astrale sunt în stare latentă, şi numai câteodată întâlnim indivizi care au capacitatea de a simţi planul astral, deşi de-a lungul evoluţiei sale, întreaga umanitate va putea să facă acest lucru.
Culorile din aura umană, care sunt produse de diferitele stări mentale şi emoţionale, fac parte din complexul de fenomene ale planului astral, de unde şi numele de „culori astrale”. Aparţinând planului astral, şi nu planului fizic obişnuit, aceste culori sunt percepute doar de simţurile aflate la nivelul planului astral, fiind invizibile privirii situate la nivelul planului fizic obişnuit. Dar în cazul celor care şi-au dezvoltat percepţia astrală, sau clarviziunea, aceste culori sunt la fel de reale precum sunt culorile comune pentru o persoană obişnuită, iar fenomenele lor au fost înregistrate de ştiinţele oculte cu aceeaşi rigoare cu care ştiinţele fizicii au înregistrat culorile planului fizic. Faptul că ele nu sunt perceptibile de simţurile fizice obişnuite nu înseamnă că ele sunt mai puţin reale.

Nu trebuie să omitem faptul că, prin analogie, pentru nevăzător culorile noastre fizice nu există. Din această cauză, culorile fizice nu există nici pentru persoanele „daltoniste”.
Planul fizic obişnuit este pur şi simplu „daltonist” la culorile astrale. La nivelul planului astral, fiecare stare mentală sau emoţională are drept corespondent o culoare astrală, cea din urmă manifestându-se în momentul când apare forma. Rezultă de aici că, odată ce ocultistul are cheia descifrării corespondenţei culorilor şi este astfel capabil să perceapă culorile astrale prin viziune astrală, va putea totodată să interpreteze stările mentale şi emoţionale ale oricărei persoane aflate în raza sa vizuală, la fel de uşor precum puteţi citi acum cuvintele scrise în această carte.

Înainte de a trece la examinarea listei de culori astrale din aura umană, doresc să vă atrag atenţia asupra unei mici variaţii în cazul prana-aurei. Am spus că prana-aura este incoloră, ca un diamant sau ca o apă limpede. Acest lucru se verifică într-un caz obişnuit,dar în cazul persoanei înzestrate cu virilitate şi vitalitate fizică foarte puternică, pranaaura dobândeşte uneori o uşoară tonalitate de roz, care este de fapt o reflecţie a roşului astral, al cărui înţeles îl veţi afla îndată.

Asemenea corespondenţilor lor din planul fizic, culorile astrale sunt formate de la cele trei culori primare, şi anume: (1) roşu; (2) albastru; şi (3) galben. De la aceste culori primare se formează toate celelalte culori. Pe baza culorilor primare, descoperim culorile secundare, care sunt: (1) verde, obţinut din combinarea galbenului cu albastrul; (2) portocaliul, format de la galben şi roşu; şi (3) violetul, din combinaţia roşu-albastru. Alte combinaţii produc celelalte culori, cum sunt verdele şi violetul, care dau culoarea măslinului; portocaliul şi violetul, care formează cafeniul; verdele şi portocaliul din care se obţine galbenul lămâii.
Negrul este perceput ca o absenţă de culoare, în tip ce albul este o împletire armonioasă din toate culorile, oricât de ciudat ar părea acest lucru celui care nu a mai studiat această chestiune. Combinarea diferitelor culori în proporţii variate produce „tonalităţile cromatice” ale culorii. Dacă adăugăm alb la aceste tonalităţi, obţinem „tonuri”, în timp ce prin adăugarea negrului rezultă „nuanţele”. Negrul şi albul sunt culori„neutre”.

Acum, în ceea ce priveşte înţelesul culorilor astrale – acest lucru presupune explicarea stării psihice sau emoţionale pe care le reprezintă fiecare. Doresc ca studentul să se familiarizeze cu înţelesul culorilor primare şi al combinaţiilor acestora. O înţelegere clară a culorilor astrale este adesea de un mare ajutor în dezvoltarea percepţiei astrale.

CHEIA INTERPRETĂRII CULORILOR ASTRALE

Roşu. Roşul reprezintă faza fizică a mentalităţii. Această culoare face obiectul activităţilor mentale care se ocupă cu viaţa fizică. Se manifestă prin vitalitatea trupului,iar în ce priveşte alte tonuri, tonalităţi şi nuanţe, se regăseşte în pasiuni, mânie, necesităţi fizice etc. Voi descrie diferitele forme de manifestare ale roşului peste puţin timp.Albastru. Albastrul reprezintă faza spirituală sau religioasă a mentalităţii, adică presupune latura activităţilor psihice care sunt interesate de idealuri înalte, altruism, devotament, ardoare pioasă, veneraţie etc. Se manifestă, în diversele sale tonuri, tonalităţi şi nuanţe, prin toate formele de trăire şi emoţie religioasă, înalte şi joase, aşa cum se va observa pe parcurs. Galben. Galbenul reprezintă faza intelectuală a mentalităţii, ceea ce implică acea parte a activităţilor psihice, preocupată cu raţionamentul, analiza, judecata, procesele logice, inducţia, deducţia, sinteza etc. În diferitele sale tonuri, tonalităţi şi nuanţe, se manifestă în diverse forme ale activităţii intelectuale, înalte şi joase, aşa cum vom vedea în cele ce urmează.Alb. Albul implică ceea ce ocultiştii denumesc Spiritul Pur, concept foarte diferit de trăirea religioasă a „spiritualităţii”, şi care este esenţa Tuturor celor care sunt. Spiritul Pur este polul pozitiv al Fiinţei. În continuare vom vedea ce rol ocupă în culorile astrale.
Negrul. Negrul este polul negativ al Fiinţei – însăşi negaţia Spiritului Pur, căruia i se opune în orice privinţă. Vom observa şi rolul pe care îl dobândeşte această culoare.
Combinaţiile felurite ale celor trei culori primare iau naştere din combinarea cu negrul şi albul, precum şi din amestecul celor trei culori primare între ele. Fără îndoiala că aceste combinaţii sunt rezultatul nuanţelor de activitate psihică şi emoţională manifestate de individualitate, unde ele reprezintă reflecţia şi totodată soluţia la această problemă. Cu toate acestea, combinaţiile şi amestecul de culori astrale sunt nenumărate şi aproape că tind spre o infinitate de varietăţi. Amestecul nu numai că are drept cauză combinarea culorilor, în asociere cu negrul şi albul, dar în multe cazuri masa unei culori apare în dungi, punctată sau este acoperită de alte culori. Uneori, amestecul a două tipuri de culori antagoniste duce la conflict, înainte ca ele să se combine. Din nou observăm efectul unei culori care o neutralizează pe cealaltă.

În unele cazuri, mase compacte de nori mari şi negri acoperă culorile deschise din spatele lor şi apoi întunecă strălucirea puternică de culoare, aşa cum s-a demonstrat de multe ori în cazul conflagraţiei fizice. Întâlnim din nou mari străfulgerări de galben deschis sau de roşu aprins în jurul câmpului aurei, denotând agitaţie sau conflictul intelectului cu pasiunea. Studentul care nu şi-a dezvoltat percepţia astrală va fi tentat să-şi închipuie că culorile astrale din aura umană au aspectul unui curcubeu de formă ovoidală, al unut spectru sau ceva asemănător. Este o mare greşeală. În primul rând, culorile astrale sunt rareori statice, fiindcă toată activitatea psihică şi emoţională este rezultatul vibraţiei, schimbării şi mişcării ritmice. În consecinţă, culorile aurei au aspectul caleidoscopic al jocului constant de culori, formă şi repartizare – o puternică manifestare electrică, în continuă substituire de culori, schimbare şi combinare. Emanaţiile puternice de limbi de flăcări se proiectează dincolo de limita aurei, cu un sentiment puternic sau cu exaltare,manifestând mari vârtejuri şi ondulaţii vibratorii. Priveliştea este incredibilă, deşi la început poate că sperie privitorul. Natura a fost înţeleaptă şi a hărăzit treptat darul viziunii
astrale, prin stadii de perfecţionare imperceptibile. Există numeroase apariţii plăcute şi neplăcute ale planului astral.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

  © Blogger template Foam by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP